Polityka prywatności

Wszelkie posiadane przez nas dane naszych klientów i użytkowników naszego serwisu są chronione, zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez serwis Archand.pl.

1Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Andrzej Janusz Archand Pracownia Projektowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Francuskiej 98, 54-405 Wrocław, tel: 71 707 24 02, e-mail: archand@archand.pl.

2Kiedy i jakie dane gromadzimy?

Firma Archand Pracownia Projektowa może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu Archand.pl, w szczególności:

  • podczas rejestracji konta Użytkownika
  • podczas zamawiania oferowanych przez nas produktów
  • podczas transakcji zakupu naszych produktów
  • podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo)

Nasza firma gromadzi dane naszych klientów i użytkowników naszego serwisu, takie jak: imię, nazwisko, dane firmy (jeżeli zakup jest dokonywany przez podmiot gospodarczy), adres (zamieszkania, wysyłki), dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) itp.

3W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych przez naszą firmę, takich jak zakup naszych produktów, złożenie zapytania odnośnie danego produktu czy korzystanie z serwisu archand.pl. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług przez nas świadczonych.

4Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

5Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: biurom zajmującym się prowadzeniem księgowości firmy, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa, kancelariom prawnym, którym pracownia zleciła np. prowadzenie postępowania, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB i w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

6Jak długo przechowywane są Państwa dane?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować pracownię do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości), okres przez jaki są świadczone usługi lub jaki wymaga realizacja zamówienia, okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.nr 133 poz .883 z póź. zm.) Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz ma prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu, przeniesienia danych osobowych oraz żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy na adres archan@archand.pl.

8Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.